Odnoœniki
  Szukasz skryptu? Zajrzyj tutaj!
Bartek111 - 25-10-2009 20:46
Cytuj:
NarVany napisał (Wyślij 3698967) Szukam skryptu do ng aby bił z exevo mas san. Cytuj:
const
MonsterList = ['Stalker','Vampire','Ghoul']; //List of monsters to attack
MonsterMana = [580,100,90] //Pause attack if Mana below

Spell = 'exori san'; //Spell to use
SleepS = 1000; //Sleep time after spell in ms

MinCreatureHP = 0; //Stop attacking creature if HP % below (could override "AttackLHP" & "AttackA")
AttackA = 2; //Try(1)/Force(2) to spell attack melee attacking creature only (could override AttackLHP)
AttackLHP = 1; //Attack monsters with lower Health% first

MinHP = 50; //Heal if HP below(0 to disable healing)
HealSpell = 'Exura gran'; //Spell for heal
HealMana = 40; //Heal only when mana over

GMSafe = 0; //Pause all on GM (0 disable, 1 Gm on current floor, 2 GM on any floor)
PlayerSafe = 0; //Pauses attacks if player on screen, but still heals

RampsID = [1950, 1952, 1954, 1956]; //No need to change

function PlayerOnScreen: boolean;
var
x: Integer;
begin
Result := False;
if Creatures.Count > 1 then
begin
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
if Creatures.Creature[x].Name = Self.Name then Continue;
if Creatures.Creature[x].NPC then Continue;
if Creatures.Creature[x].Visible then Result := True;
end;
end;
end;

function GMDetected: boolean;
var
x: Integer;
begin
Result := False;
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
if Creatures.Creature[x].GM then
begin
if (GMSafe = 2) then Result := True;
else if (GMSafe = 1) and (Creatures.Creature[x].Z = Self.Z) then Result := True;
end;
end;
end;

function GetCreatureByID(ID: integer): TCreature;
var
x: integer;
begin
Result := nil;
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
if Creatures.Creature[x].ID = ID then
begin
Result := Creatures.Creature[x];
Break;
end;
end;
end;

function GetTileFromXYZ(X, Y, Z: integer): TTile;
begin
Result := nil;
if abs((Self.X - 7) - X) > 14 then Exit;
if abs((Self.Y - 5) - Y) > 11 then Exit;
if Self.Z <> Z then Exit;
Result := Screen.Tile[abs((Self.X - 7) - X), abs((Self.Y - 5) - Y)];
end;

function IsTileWalkable(Tile: TTile): boolean;
var
x: Integer;
Z: Integer;
begin
Result := True;
for Z := 0 to Tile.Count - 1 do
begin
if not Result then Exit;
if Tile.Item[Z].Properties.Hole then Result := False;
else if Tile.Item[Z].Properties.Stairs then Result := False;
else if not Tile.Item[Z].Properties.Walkable then Result := False;
else
begin
for x := low(RampsID) to high(RampsID) do
begin
if Tile.Item[Z].ID = RampsID[x] then Result := False;
end;
end;
end;
end;

function CreaturePos(Creature: TCreature): Integer;
begin
UpdateWorld;
Result := 0;
if Creature.Z <> Self.Z then Result := 0;
else if (Creature.X - Self.X = 0) and (Creature.Y - Self.Y = 1) then Result := 1;
else if (Creature.X - Self.X = 0) and (Creature.Y - Self.Y = -1) then Result := 2;
else if (Creature.X - Self.X = 1) and (Creature.Y - Self.Y = 0) then Result := 3;
else if (Creature.X - Self.X = -1) and (Creature.Y - Self.Y = 0) then Result := 4;
else if (Creature.X - Self.X = 1) and (Creature.Y - Self.Y = 1) then Result := 5;
else if (Creature.X - Self.X = 1) and (Creature.Y - Self.Y = -1) then Result := 6;
else if (Creature.X - Self.X = -1) and (Creature.Y - Self.Y = 1) then Result := 7;
else if (Creature.X - Self.X = -1) and (Creature.Y - Self.Y = -1) then Result := 8;
end;

function IsAttackable(Name: String): Boolean;
var
z: Integer;
begin
Result := False;
for z := Low(MonsterList) to High(MonsterList) do
begin
UpdateWorld;
if Name = MonsterList[z] then
if Self.Mana > MonsterMana[z] then
begin
Result := True;
Break;
end;
end;
end;
Procedure SpellHunt(Trapped: boolean);
var
x: Integer;
IsClose: Integer;
Att: TCreature;
PosC: Integer;
PosID: Integer;
Tile1: TTile;
begin
UpdateWorld;
if GMSafe > 0 then
begin
if GMDetected then Exit;
end;
if Self.Health < MinHP then
begin
if Self.Mana > HealMana then
begin
Self.Say(HealSpell);
Sleep(SleepS);
end;
Exit;
end;
if PlayerSafe > 0 then
begin
if PlayerOnScreen then Exit;
end;
if Trapped then Sleep(300);
IsClose := 0;
Att := nil;
PosC := 0;
UpdateWorld;
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
if IsAttackable(Creatures.Creature[x].Name) then
begin
IsClose := CreaturePos(Creatures.Creature[x]);
if IsClose <> 0 then
begin
//Attacking options Start
if (Trapped) and (IsClose > 4) then Continue;
if Creatures.Creature[x].Health < MinCreatureHP then Continue;
if (AttackA = 2) and (not Trapped) and (Self.Attacking <> 0) then
begin
if Creatures.Creature[x].Attacking then Att := Creatures.Creature[x];
else Continue;
Break;
end;
else if (Creatures.Creature[x].Attacking) and (AttackA = 1) then
begin
Att := Creatures.Creature[x];
Break;
end;
else if (AttackLHP = 1) and (Att <> nil) then
begin
if (Creatures.Creature[x].Health < Att.Health) then Att := Creatures.Creature[x];
end;
if Att = nil then
begin
Att := Creatures.Creature[x];
end;
end;
end;
end;
if Att <> nil then
begin
PosC := CreaturePos(Att);
PosID := Att.ID;
if PosC = 0 then Exit;
if PosC > 4 then
begin
if (PosC = 6) or (PosC = 5) then
begin
Tile1 := GetTileFromXYZ(Self.X + 1, Self.Y, Self.Z);
if IsTileWalkable(Tile1) then
begin
Self.MoveRight;
Exit;
end;
end;
if (PosC = 7) or (PosC = 8) then
begin
Tile1 := GetTileFromXYZ(Self.X - 1, Self.Y, Self.Z);
if IsTileWalkable(Tile1) then
begin
Self.MoveLeft;
Exit;
end;
end;
if (PosC = 5) or (PosC = 7) then
begin
Tile1 := GetTileFromXYZ(Self.X, Self.Y + 1, Self.Z);
if IsTileWalkable(Tile1) then
begin
Self.MoveDown;
Exit;
end;
end;
if (PosC = 6) or (PosC = 8) then
begin
Tile1 := GetTileFromXYZ(Self.X, Self.Y - 1, Self.Z);
if IsTileWalkable(Tile1) then
begin
Self.MoveUp;
Exit;
end;
end;
SpellHunt(True);
end;
else if PosC < 5 then
begin
if PosC = 1 then Self.FaceDown;
else if PosC = 2 then Self.FaceUp;
else if PosC = 3 then Self.FaceRight;
else if PosC = 4 then Self.FaceLeft;
Sleep(200);
UpdateWorld;
Att := GetCreatureByID(PosID);
if Att = nil then Exit;
if PosC <> CreaturePos(Att) then Exit;
if Att.Health = 0 then Exit;
UpdateWorld;
T := CreaturePos(Att);
if T < 5 then
begin
Self.Say(Spell);
Sleep(SleepS - 100);
end;
sleep(100);
end;
end;
end;

begin
while not Terminated do
begin
SpellHunt(False);
Sleep(300);
end;
end;
Ustawiasz swoje potwory,czar i mane przy ktorej ma bic.

Cytuj:
Feweq napisał auto 200 mphigher xxx say exevo mas san

xxx - tutaj wpisujesz ile mam mieć many żeby walnąć exevo mas san

potrzebuje skrypta na elfbota slime trainer sprawdzony najlepiej
1.Prosil na skrypt do ng a nie elfa >.>
2.
Cytuj:
auto 100 set $dist 1 | setcolor 0 198 198 | listas 'Slime Trainer' | if $followed set $mother $followed | if [$mother && $mother.hppc == 0] clear $mother | if $mother {whitebox $mother.id | foreach 'shootablemonsters' $t if [$t != $mother && $t.name == $mother.name && $t.distance <= $dist && ($attacked.name != $mother.name || $attacked.distance > $dist)] {attack $t.id | break}} | else statusmessage 'ElfBot NG - Please, Follow the Mother-Slime' Dajesz follow na matke slime'ow

Cytuj:
SłonyErikson napisał Poszukuje skryptu do TibiaBot NG ze jesli mam 1k many uzywa strong mana potion. Cytuj:
const
////////// Potion Healing //////////

Minimum_Potion_Health = 1
Health_Potion_ID = 236

////////////////////////////////////

////////// Spell Healing //////////

Minimum_Spell_Health = 1
Healing_Spell = 'exura'
Mana_Needed = 20

Restore_Mana_At = 1000
Mana_Potion_ID = 269

////////////////////////////////////

while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if (Self.Health < Minimum_Potion_Health) then Self.Containers.UseItemWithSelf(Health_Potion_ID);
if (Self.Health < Minimum_Spell_Health) and (Self.Mana >= Mana_Needed) then
begin
Self.Say(Healing_Spell);
Sleep(1000);
end;
else if (Self.Mana < Restore_Mana_At) and (Self.Health > Minimum_Potion_Health) then
begin
Self.Containers.UseItemWithSelf(Mana_Potion_ID);
Sleep(1000);
end;
Sleep(100);
end;
Zmieniasz tylko id mana potiona,reszta moze zostac ;x
Ten skrypt dziala na 100% i nie debuguje

marcin3650 - 25-10-2009 22:57
Witam
Szukam skryptu na elf fortress z depositerem oraz mp buyerem dla knighta.

Drugi skrypt na guardy- kopalnia labirynt chyba kazdy wie o ktora mi chodzi. Skrypt bylby dla palladyna. Prosilbym aby byl w nim depositer smp refiller oraz skrypt na branie rsow z dp( ile zuzyl tyle ma wziasc).

Obydwa skrypty mialy by byc pod elfbota.

Ma ktos cos takiego? :PKareusin. - 27-10-2009 20:20
Witam poszukuje Scrypta na Zbieranie Kasy do bp. TibiaBot ng 8.52.
Z góry ThxGray - 27-10-2009 20:53
Cytuj:
Kareusin. napisał (Wyślij 3705006) Witam poszukuje Scrypta na Zbieranie Kasy do bp. TibiaBot ng 8.52.
Z góry Thx
http://forum.tibia.org.pl/showthread.php?t=318738

do tego nie trzeba skryptu

Mati Quodo - 28-10-2009 16:11
Witam poszukuje skryptu do Elf Bota na robienie enchantów gdy mam 350 many i ze spira sam bieże do rękiRysiek Cysiowaty - 28-10-2009 16:32
Cytuj:
Mati Quodo napisał (Wyślij 3706484) Witam poszukuje skryptu do Elf Bota na robienie enchantów gdy mam 350 many i ze spira sam bieże do ręki Cytuj:
auto 100 listas 'Spear Maker Enabled' | if [$mp >= 350] set $enc 1 | if $enc {ifnot [$beltslot.id] swapequip 'lhand' 'belt' | else end | wait 800 | ifnot [$lhandslot.id] equiplhand 3277 1 | else end | wait 800 | if [$lhandslot.id == 3277] say 'Exeta Con' | if [$lhandslot.id != 3277 && $lhandslot.id != 7367] end | wait 500 | if [$lhandslot.id == 7367] unequip 'lhand' 'Fur Backpack' | else end | ifnot [$lhandslot.id] swapequip 'belt' 'lhand' | else end | wait 1000 | ifnot [$beltslot.id] clear $enc | stackitems}RaaviX - 29-10-2009 10:36
Witam, poszukuję skrypt do TibiaAuto lub Tibiabot NG na spalanie many w różnych odstepach czasowych (np. exura raz kiedy jest 20 many, a raz kiedy jest 60) ponieważ słyszałem że kiedy postać wykonuję tą samą czynność przez jakiś czas to jest banik ;/jaras1987 - 30-10-2009 14:55
witam.
poszukuję skryptu do TibiaAuto 2.02 (tibia 8.52), w którym postać będzie walczyła z potworem na odległość około 2 kratek i jednocześnie po skosie (np. druid z dragonem).
z góry dziękikamilo555 - 31-10-2009 17:35
Witam. Szukam hotkeya do elfbota, ktory wlaczy alarm gdy bedzie mnie bil jakis player. Odrazu mowie, ze w cave bocie nie dziala. Znalazlem cos takiego na forum tibiabot ale to tez nie dziala(moze gdzies jest blad?) :

Kod: auto 200 if [$playerattacking] {playsound 'playeronscreen.wav' | flash} Dodam jeszcze, ze gram na otsie jesli by to cos mialo zmienic.Andash' - 01-11-2009 00:58
przepraszam że nie dostosowałem się do kolejki, następnym razem przeczytam pierwszy post tematu : (Andash' - 01-11-2009 19:56
juz moge? ;d
tak ;d

potrzebuje skrypta do elfa 8.41 na zdzieranie skorek obsidianem ;d dzieki!SłonyErikson - 02-11-2009 07:29
przepraszam że nie dostosowałem się do kolejki, następnym razem przeczytam pierwszy post tematu : (

#edit
Sorry Gray ; (

#up
auto 500 skin 1 4025 4047 4011 4057 4052 4062
Wklejasz to do Hotkeys ...

Te numerki "4047" itp sa to id deadow z ktorych ma zbierac skorki, zmien sobie ; ]
(te ustawione sa na mino)

ps. Znalazlem na google to w 3 minuty...

#topic
to tera ja.
Prosze o skrypt bicia z czarow np. ze jesli jest 1 potwor bije z exori con a jak jest 2 i wiecej to bije z mas sana :PSłonyErikson - 03-11-2009 19:08
Jako ze juz minely 24h moja propozycja wygasła wiec ją ponawiam.

Tibiabot NG
Prosze o skrypt bicia z czarow np. ze jesli jest 1 potwor bije z exori con a jak jest 2 i wiecej to bije z mas sana :P

#down
ja chce pojedynczy skrypt a nie ze 2 ustawiam bo tak to juz mam taki skrypt.Boky Spirit - 03-11-2009 20:55
Skrypt do atakowania z spela gdy jest X potworow.TUTAJ
Skrypt musisz ustawic dwa razy raz z spelem przy X potworach i drugi raz tak samo.Skryptu nie testowalem wiec nie wiem czy dziala.Filia the Dragon - 07-11-2009 19:59
Potrzebuje hotkeya do elfa, który:
1)wyłącza
2)włącza
alert na 'player on screen'.Mealan. - 08-11-2009 23:24
szukam skryptu na bicie z exori con w zaznaczony cel. Bot ngBoky Spirit - 10-11-2009 20:28
Cytuj:
Filia the Dragon napisał (Wyślij 3733344) Potrzebuje hotkeya do elfa, który:
1)wyłącza
2)włącza
alert na 'player on screen'.
A w elfie nie jest przypadkiem tak ,ze gdy ustawisz ten alert na hotkeya i go wcisniesz to alert bedzie dzialal ,a potem jeszcze raz wcisniesz to wylaczysz?

Znalazlem tylko taki skrypt
Cytuj:
auto 200 foreach 'allplayers' $m if [$fileisline.'safelist.txt'.'$m.name' == 0 && $m.name != $name] {flash | playsound monster.wav}mazda313 - 10-11-2009 21:05
Poszukuje skryptu do NG by atakował draga na przemian rod-icycle-rod-icycleSwiniaa - 14-11-2009 07:32
Potrzebuje waypointów pod Tibie Auto na Darashia Rotwormy wszyskie dziury...DrakoOsek - 15-11-2009 11:50
@up
Znalazłem tylko Darashia Rots West:
http://wklej.org/id/205845/Abeneq001 - 16-11-2009 19:38
Szukam ikon do elf bota dla sorka na rozdzielczość 1280/1024. Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś posiada odpowiednie ikony.Elvinuz - 17-11-2009 14:30
Cytuj:
Abeneq001 napisał (Wyślij 3758475) Szukam ikon do elf bota dla sorka na rozdzielczość 1280/1024. Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś posiada odpowiednie ikony. moze zaraz cos znajde bo gdzies widzialem..
Macie skrypta dla tibii auto zeby har stal na ukos od draga?
moze ktos zrobic skrypta do tego co napisze na dole?
w ven jest gosciu co oferuje nam gre w ruletke (czy coś w tym stylu) czy mógłbyś drogi splenie zrobić program do gry w to?? (moge ci wysłać linka do sposobu jak grać aby mało przegrać) wtedy na afk można by se kase ładnie trzepać (tasker nie wyrobi bo trzeba sprawdzać czy sie wygrało)
Gra polega na obstawianiu sumy i jest sznasa 1:6 ze trafimy
Mam system (nie wymyślony przezemnie) który polega ze wciagu 20 rund mozemy nie miec farta i nam sie i tak zwróci (za 21 musi trafić albo kasa idzie w pizdu) jak trafiamy niewaze ile rund gralismy dostajemy od 10-13 gp zysku
Dla spllena nie powinno być problemu stworzyć takowy program gdyż polega to praktycznie tylko na gadaniu-sprawdzaniu czy wygralismy-i znou gadaniu (chyba że jest jakiś problem w tym ja sie nie znam)
Można było by podesłać noob charowi 100-300 gp i czekać aż natrzepie kasy oddawać do depo i grać dalej (ew. strata tych 300 gp nie jest aż tak wielką strata)
Jeżeli mielibyśmy szczesice to w ciagu 30 min moglibysmy robic po pareset gp main charem trenic/gracdawkad - 22-11-2009 18:40
[ElfBot] Prosze o skrypt
  Witam prosze o skrypt zeby uzywal manarune jak bedzie np 70% manyAndash' - 22-11-2009 21:51
auto 200 mplower YYY useoncreature XXX self

tu w miejsce YYY wpisujesz ilosc many a XXX to id manaruny

~~~~~~~~~~~~
potrzebuje skrypta do elfa (hotkeya) gdy druidem dostane combo powiedzmy 800 to zaklada na chwile energy ringa... jeden koles mial cos takiego wiec nie wymyslam.

@down
sprawdz. tylko to jest wlasnie na okreslona mane nie na %. wiec nie mow ze nie dziala jak nie sprobujeszdawkad - 22-11-2009 21:57
ten skrypt nie dziala mi sie wydaje ze brakuje tych znaczkow [][;' itd=-
ale prosilem o skrypta ze jak jest 70% many !! czy jest taki ?Manerox - 23-11-2009 08:09
pan Up ci odpisał.
Wiec ja mam prośbę o skrypt: aby po "rekonekcie" jak się postać zaloguje żeby otworzyła BPmazda313 - 23-11-2009 13:56
Cytuj:
Manerox napisał (Wyślij 3774919) pan Up ci odpisał.
Wiec ja mam prośbę o skrypt: aby po "rekonekcie" jak się postać zaloguje żeby otworzyła BP
Może podałbyś bota?Mandarke - 23-11-2009 14:12
Szukam scryptów dla 60-ego knighta na faccu do ElfBota.

- żeby była najlepsza kasa
- level w ogóle się nie liczy
- najlepiej, bym sam jak najmniej musiał robić, tj ustawić go i iść sobie na cały dzień gdzieś.

PS. Ściągnę plik tylko od zaufanej osoby, więc jeśli nie masz wyrobionej odpowiedniej reputacji, to sorry ;p.

kiedyś pisałeś że bota się nie tykasz i najchętniej wywaliłbyś ten dział ^^ - gray
Ale muszę, bo przyświeca mi ważniejszy cel - mand.Andash' - 24-11-2009 16:34
potrzebuje skrypta do elfa (hotkeya) gdy druidem dostane combo powiedzmy 800 to zaklada na chwile energy ringa... jeden koles mial cos takiego wiec nie wymyslam.Andash' - 25-11-2009 18:58
ponawiam.mazda313 - 26-11-2009 13:53
Poszukuje skryptu Do Elf bota by podnosił viale z ziemi i dawał je do bpFilia the Dragon - 26-11-2009 13:57
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 3783097) Poszukuje skryptu Do Elf bota by podnosił viale z ziemi i dawał je do bp Kod: pickupitems {backpack} Za backpack wpisujesz nr plecaka(0, 1, 2, ...), dajesz to pod jakiś klawisz, stajesz na sqm z vialem/vialami, naciskasz i zabiera jedna flaszke. Jak przytrzymasz to zbierze wszystkie.

Skryptu żeby do cavebota wkleić raczej nie ma.Pan Ryba - 26-11-2009 14:09
Może coś ciekawego na amzon camp dla druida?
Blackd proxy.mazda313 - 26-11-2009 14:14
Cytuj:
Filia the Dragon napisał (Wyślij 3783102) Kod: pickupitems {backpack} Za backpack wpisujesz nr plecaka(0, 1, 2, ...), dajesz to pod jakiś klawisz, stajesz na sqm z vialem/vialami, naciskasz i zabiera jedna flaszke. Jak przytrzymasz to zbierze wszystkie.

Skryptu żeby do cavebota wkleić raczej nie ma.
zrobiłem tak jak mowisz

Cytuj:
pickupitems {1} i nie działa;/

Edit: sorry działa już xdAndash' - 26-11-2009 15:33
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 3783097) Poszukuje skryptu Do Elf bota by podnosił viale z ziemi i dawał je do bp kurwa mac minely 24h ? warna mu.Gray - 26-11-2009 15:45
Cytuj:
Andash' napisał (Wyślij 3783311) kurwa mac minely 24h ? warna mu. Bumpy się nie liczą...

Po to jest zasada o 24h żeby nie blokować tematu skryptem, którego nikt nie potrafi znaleźć, a nie po to żeby codziennie bumpać i dalej blokować temat.Streetone - 26-11-2009 19:17
szukam skryptu aby NG chodził mi po fire fieldach ;dKorzeń - 26-11-2009 19:20
Cytuj:
Streetone napisał (Wyślij 3784052) szukam skryptu aby NG chodził mi po fire fieldach ;d Najlepszym sposobem jest edycja pliku tibia.dat.

#edit
Nie mogę coś znaleźć tuta.

#edit2
Mam:
http://forums.tibiabot.com/showthrea...ight=walk+fireStreetone - 26-11-2009 19:32
@up
tak, tylko, że mi ten sposób nie działa ;/ wyskakuje "unknown byte"Andash' - 27-11-2009 06:44
prosze bardzo

http://forum.tibia.org.pl/showpost.p...96&postcount=5mazda313 - 27-11-2009 17:51
Szukam skryptu do Elfbota
1) żeby szedł do dp jak ma mniej niż 5sperów
2) żeby podnosił spery które są w bagu a ten bag jest na ziemi
Znalazłem coś takiego
Cytuj:
set $capsave 100 | set $spearid 7378 | set $spearweigh 25 | set $bpid 2853
if [$rhandslot.id == $spearid] set $hand 'right' | if [$lhandslot.id == $spearid] set $hand 'left'
reachgrounditem $bpid
opengrounditem $bpid
wait 1000
if [$hand == 'right'] equiprhand $spearid [($cap-$capsave)/$spearweigh] | if [$hand == 'left'] equiplhand $spearid [($cap-$capsave)/$spearweigh]
Tylko nie kumam o co chodzi z tym może mi ktoś pomóc? bo otwiera i bierze tylko kiedy dam save a później już nie...mazda313 - 28-11-2009 14:48
Cytuj:
mina napisał (Wyślij 3788612) Prosze o Pomoc z 2 skryptami
1-uhp,gsp -żeby mnie uleczał na danej ilości hp
2-anty paralize wiecie o co biega
oczywiście bot NG innego nie mam

1) Tylko pozmieniaj id
Cytuj:
const
MinHealth = 300;
ID_Potion = 266;
NumberOfVialsToDrink = 1;
Delay = 2;

var
I: Integer;

begin
while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if Self.Health <= MinHealth then
for I:=1 to NumberOfVialsToDrink do
begin
if (Terminated) then break;
Self.Containers.UseItemWithSelf(ID_Potion);
Sleep(Delay*1000);
end;
Sleep(500);
end;
end;
2)
Cytuj:
Const
MinMana = 3300; //Change minimum mana
MinHP = 1600
ITEM_RUNE_UH = 3160;

while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if Self.Slowed then
begin
if Self.Health >= MinHP then
if Self.Mana > minMana then
Self.Say('exura')
else
begin
Self.DisplayText('Not enough mana!');
Self.Containers.UseItemWithSelf(ITEM_RUNE_UH);
end;
else Self.Containers.UseItemWithSelf(ITEM_RUNE_UH);
end;
sleep(500);
end;
Ulecza cię exurą lub uh/ih

I ponawiam
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 3786458) Szukam skryptu do Elfbota
1) żeby szedł do dp jak ma mniej niż 5sperów
2) żeby podnosił spery które są w bagu a ten bag jest na ziemi
Znalazłem coś takiego

Cytuj:
pawlobot996 - 29-11-2009 14:24
szukam hota do elfa żeby walił w dragon lorda runka o takim ID :3187EloYoo - 29-11-2009 16:39
Witam!

Szukam skryptu do ng by nie atakować np. snake'ów podczas treningu na slimach z włączonym skryptem nie atakowania matki.Giza501 - 29-11-2009 23:22
Istnieje skrypt do Tibia Auto żeby bot zbieral samo złoto i jadł z ciał mobów???shaggy1669 - 30-11-2009 17:45
Cytuj:
pawlobot996 napisał (Wyślij 3792396) szukam hota do elfa żeby walił w dragon lorda runka o takim ID :3187 auto 200 targethplower 99 useoncreature 3187 target

jak mob bedzie miał mniej niż 99% hp to walnie go z tej runki

potrzebuje skrypta do elfa żeby mi nie wchodził na pola oznaczone gpkami, chodzi mi o bocenie na hydrach goroma i żeby mi w dziury nie właziłmazda313 - 30-11-2009 19:02
Cytuj:
shaggy1669 napisał (Wyślij 3796024) auto 200 targethplower 99 useoncreature 3187 target

jak mob bedzie miał mniej niż 99% hp to walnie go z tej runki

potrzebuje skrypta do elfa żeby mi nie wchodził na pola oznaczone gpkami, chodzi mi o bocenie na hydrach goroma i żeby mi w dziury nie właził


Hmm szukałem kiedyś tylko że stawał skrypt bo ktoś przesunoł gp. jak znajde to Ci podamBoky Spirit - 02-12-2009 19:08
Witam
Poszukuje war ikon dla EK (ElfBot oczywiscie).Chodzi mi o ikony jedynie przydatne w wojnie bez zbednych cavebotow licznikow expa ,staminy itp tylko exori , exori mas/hur/gran haste itd oraz dobrze by bylo gdyby pokazywalo last target.
Jak by ktos sie pytal to szukalem tych ikon ale nie znalazlem takich ktore akurat sa mi potrzebne tylko takie w ktorych jest wrzucone wszystko co sie da.Moze ktos ma takie ikony ktore potrzebuje i chcial by sie nimi ze mna nimi podzielic.Bede bardzo wdzieczny.C4l4k - 03-12-2009 23:16
Siemka,
szukam skryptu do NG ktory bedzie zakladal softy gdy mana spadnie ponizej podanej wartosci a zciagal je i wkladal do bp gdy mana wzrosniemazda313 - 04-12-2009 09:40
Cytuj:
C4l4k napisał (Wyślij 3803156) Siemka,
szukam skryptu do NG ktory bedzie zakladal softy gdy mana spadnie ponizej podanej wartosci a zciagal je i wkladal do bp gdy mana wzrosnie
Cytuj:
Const
// Boots to use if LESS then Min_Health //
Min_Health = 1200
SoftBoots_ID = 0
SoftBoots_InUse_ID = 0
// Boots to use if you have MORE then Max_Health //
Max_Health = 1201
Boh_ID = 0 // Can be any boots not only boh...

function GetItemFromOpenBackpack(ID: integer): TItem;
var
y: integer;
begin
Result := nil;
for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
begin
if x >= Self.Containers.Count then Break;
for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
begin
if y >= Self.Containers.Container[x].Count then Break;
if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = ID then
begin
Result := Self.Containers.Container[x].Item[y];
Exit;
end;
end;
end;
end;

if Max_Health <= Min_Health then
begin
Self.DisplayText('Min health higher then max health? lol noob');
A := 1;
end;
else A := 0;
while not terminated do
begin
if A then break;
UpdateWorld;
if Self.health <= Min_Health then
begin
if Self.Feet.ID <> SoftBoots_InUse_ID then
begin
Boots := GetItemFromOpenBackpack(SoftBoots_ID);
if Boots <> nil then
Boots.MoveToBody(Self.Feet,0);
else Self.Displaytext('Boots werent found in open backpack!');
end;
end;
if Self.Health >= Max_Health then
begin
if Self.Feet.ID <> Boh_ID then
begin
Boots := GetItemFromOpenBackpack(Boh_ID);
if Boots <> nil then
Boots.MoveToBody(Self.Feet,0);
else Self.Displaytext('Boots werent found in open backpack!');
end;
end;
Sleep(500);
end;
Nie sprawdzałemaz'zet - 04-12-2009 19:01
Witam.

Potrzebuje scryptu do NG który polega na tym że gdy mniej niż x hp postac zakłada stealth ringa (na 5 sekund),leczy sie potionem , zabija je i zdejmuje:)Enigmato11 - 05-12-2009 21:48
Witam.

Poszukuje skryptu do Elf bota, najnowsza wersja. Chodzi o gobliny obok ab, czyli w drodze na carlin.. Bylbym wdzieczny gdyby ktos mi pomoglMati Quodo - 06-12-2009 13:07
Cytuj:
Enigmato11 napisał (Wyślij 3807892) Witam.

Poszukuje skryptu do Elf bota, najnowsza wersja. Chodzi o gobliny obok ab, czyli w drodze na carlin.. Bylbym wdzieczny gdyby ktos mi pomogl
Chyba raczej wayponty. Znajdź na forum elfa

Czy mógłbym prosić o skrypt który bedzie bił summona (monk) do 50% hp i będzie bił nastepnego gdy 2 bedzie miał jakoś 50% hp to zacznie bić pierwszego i tak w kółko. Pall (small stone)

#edit
ELF BOT
#edit2
Może także być skrypt na gozzlera z tym samym co wyżejKoKuciK - 06-12-2009 14:43
Cytuj:
Enigmato11 napisał (Wyślij 3807892) Witam.

Poszukuje skryptu do Elf bota, najnowsza wersja. Chodzi o gobliny obok ab, czyli w drodze na carlin.. Bylbym wdzieczny gdyby ktos mi pomogl
Femor Hills - Goblins - All Vocations
forums.tibiabot.com/showthread.php?t=99072Ditral - 06-12-2009 17:28
potrzebuje skryptu do ng ktory bedzie podnosil speary z trolla i zakladal do lapy jakby mozna bylo mi go wyslac na pw bylbym wdziecznyKoKuciK - 06-12-2009 19:40
Cytuj:
Ditral napisał (Wyślij 3810588) potrzebuje skryptu do ng ktory bedzie podnosil speary z trolla i zakladal do lapy jakby mozna bylo mi go wyslac na pw bylbym wdzieczny Najpierw sobie ustaw żeby speary Ci lootowało do backpacka i ustaw ten skrypt.

Cytuj:
//
// Spear or Melee
// @author Pardall BR
// @since Oct 07, 2009
//
//
const
WeaponId = 3277; // Spear = 3277, Stone = 1781
MeleeId = 3348; // Spike Sword = 3271
AlertAmount = 0;
TimeWait = 2;

procedure CheckForWeapon;
var HasWeapons : boolean;
begin
HasWeapons := true;

if Self.RightHand.Amount <= AlertAmount then
begin
sleep(TimeWait * 1000);

// Still with no spears, check if there are spears
// in any container
if Self.RightHand.Amount <= AlertAmount then
begin
HasWeapons := false;

for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
begin
if HasWeapons then Break;

// Container has items
if Self.Containers.Container[x].Count then
begin

// Go trough all items
for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
begin
// Weapon found
if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = WeaponId then
begin
Self.Containers.Container[x].Item[y].MoveToBody(Self.RightHand, Self.Containers.Container[x].Item[y].Amount);
HasWeapons := true;
Break;
end;
end;
end;
end;
end;
end;

if not HasWeapons then
begin
for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
begin
// Container has items
if Self.Containers.Container[x].Count - 1 then
begin
// Go trough all items
for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
begin
// Weapon found
if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = MeleeId then
begin
Self.Containers.Container[x].Item[y].MoveToBody(Self.RightHand, 0);
Break;
end;
end;
end;
end;
end;
end;

begin
while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
CheckForWeapon;
sleep(1000);
end;
end;
Otto Wolfgang Ortmeyer - 07-12-2009 20:25
[8.53][Elfbot]Skrypt na guardy
  Szukam jakiegoś dobrego skryptu dla palladyna na dwarfy guardy, chce żeby exp sięgał 30k/h. Co do kasy to moge delikatnie dołożyć do expienia, ale naprawde minimalnie, tak aby kasa zarobiona (bez loota) z guardow wystarczyła na poty do leczenia (moge dołożyć na poty z 2k na lvl)
Ofc żeby bot uciekał i tak aby nie władował sie w full resp gaurdów >.<
Jeśli ktos by mi podał tutaj te waypointy i targeting to był bym bardzo zobowiazany
skille 70/70Endoc - 07-12-2009 20:31
http://www.elfbot.pl/t-Kazordoon-Dwa...STER-Pall-KinaTommy_2991 - 08-12-2009 17:03
Hej. Mógłby mi ktoś napisać skrypta na mana refillera. Najpierw w banku żeby wyplacil kasy tyle ile potrzebuje (sprawdza ile ma manasow i bierze tyle kasy zeby mial na tyle manasow ile brakuje do 100). A pozniej w magic shopie zeby kupil te manasy i wlozyl do odpowiedniego BP. Z góry dziękuje. Na elfbot.com.pl widzialem ale cos nie dziala za bardzo (wyplaca taka sama ilosc kasy bez wzgledu ile mam manasow). Oczywiscie moglby byc jakis prostszy mana refiller ;)

#bot to elfbot ofcBoky Spirit - 12-12-2009 23:31
Witam
Potrzebuje skryptu do Elf'a na na krokodyle w north Port Hope dla ED.
Bez depositera itp.

Z gory dziekuje :)mazda313 - 14-12-2009 14:55
Szukam skryptu do elfa by odpisywało gdy ktoś napisze na default.Vathus - 16-12-2009 21:50
siema :p szukałem szukałem i nie znalazłem... mógł bym mi ktoś zrobić skrytp do tibia auto aby postać expiła na rotach na fibuli :p? ja zabardzo tam nie umiem ostawić bota bo zauważyłem że postac omija niektóre roty i ich nie bije :pBoky Spirit - 19-12-2009 12:44
Potrzebuje skrypt/hotkeya do Elfa ktory by przekladal rs'ki z bp do reki.
Ma ktos cos takiego?Czy da sie to jakos wlaczyc w bocie bez skryptow?

edit
Ok juz nie trzeba sam znalazlem ;p

jak by ktos tez potrzebowal:
Cytuj:
auto 200 refillammoSazolin - 20-12-2009 15:19
szukam skryptu, ktory by moich dwoch 8lvl knighcikow ladnie podskillowal na jakis trollach czy dwarfachWixardos - 22-12-2009 12:34
Witam szybko potrzebuje skrypta pod 8.5 pod Bota o nazwie NBOT

Skrypt ma polegac na tym ( pod 8.5 nazwa bota Nbot) ze samo manarunuje jak mam iles tam many

Gdzie wkleic ten skrypt i jaki on jest dajcie co i jak po kroku zeby automatycznie manarunowalo jak mam iles tam many.

POMOCYAb'by - 23-12-2009 12:18
Witam. Szukam skryptu do tibia bot ng na antylogout. Wersja tibi to 8.50. Proszę o szybką odpowiedz.Bartek111 - 23-12-2009 12:39
Cytuj:
Ab'by napisał (Wyślij 3853607) Witam. Szukam skryptu do tibia bot ng na antylogout. Wersja tibi to 8.50. Proszę o szybką odpowiedz. Antylogout tzn. ze nie wyrzuci Cie po 15min afk?
Poszukaj w bocie opcji "Anti idle" i zaznacz ja.

Cytuj:
Sazolin napisał szukam skryptu, ktory by moich dwoch 8lvl knighcikow ladnie podskillowal na jakis trollach czy dwarfach Ja zawsze skillowalem na trollach thais. Mam wpt na elfa,nie napisales jakiego bota chcesz ;xFyjo - 23-12-2009 13:14
szukam opcji do elfa, która co 10-11 minut będzie mówiła !save. Do tibii 8.5, elfbotpawlobot996 - 23-12-2009 20:05
niewiem czy bedzie dzialac

auto 660000 say '!save'

ja potrzebuje skrypta do elfa zeby gdy niema na ekranie wrl walil utani gran hur /cos ala auto 200 stronghaste

ew
robi screena gdy wbije lvl/mlv/skillaLonek - 25-12-2009 02:01
Dlatego, że nikt nie odpowiada na post pana @up myślę, że mogę poprosić o skrypt dla mnie ^^.

Więc tak potrzebuję skryptu do tibia auto, który będzie prowadził rozmowę z npc, i to ma tak wyglądać:

Npc: xxxx
Ja: xxxxx
Npc:xxxx
Ja:xxxx

Czy mógłby ktoś coś takiego napisać i powiedzieć w które miejsca wstawić tekst npc i mój ??

Albo coś w tym stylu, że by ciągle mówił w kółko 3 teksty np hi, buy, bye... oczywiście nie zważając na odp npc ;p Ale bym prosił raczej tak jak wyżej napisałem ;D

#Down

Chłopie zanim piszesz posta w temacie czyta się regulamin -.- Po 24h od mojego posta bez odpowiedzi możesz dopiero prosić o skrypt dla siebie...Lysy507 - 25-12-2009 13:27
Elf bot potrzebny skrypt
  Potrzebuje skrypta który po wpłaceniu kasy do banku zamknie mi backpaki i otworzy main bp bo jest to konieczne przy opcji open next bp z góry dzieki :)Chudy Edd - 25-12-2009 21:15
Cytuj:
Lysy507 napisał (Wyślij 3861863) Potrzebuje skrypta który po wpłaceniu kasy do banku zamknie mi backpaki i otworzy main bp bo jest to konieczne przy opcji open next bp z góry dzieki :) nie napisałeś jaki bot, jeśli jednak elf to robisz w cavebocie "Action", a w nim
Kod: closeallwindows
wait 500
openbpitemSerllo - 25-12-2009 22:51
potrzebuje skrypta do elfa na minosy w kazo dla knighta razem z depositeremmazda313 - 27-12-2009 11:51
Poszukuje skryptu do Elf Bot by otworzył "x" plik gdy mnie ktoś zatakuje np.:
"C:\Program Files\Tibia\skype"Uker - 29-12-2009 16:39
Chciał bym się zapytać czy ma ktoś waypointy i targeting na ofa lub jakiś inny fajny exp dla palka na 75lvl że by kasa leciała xD oczywiście do ElfBotaFoX-x - 30-12-2009 16:03
Szukam kilku skryptow:
Gdy postac x hp alarm (mam to : auto 2000 if [$hppc =< 70 {playsound '.wav'}), ale jakos nie dziala
Gdy braknie spearow alarm
Gdy x many czarpawlobot996 - 01-01-2010 18:41
#up
1.wybierz inna melodie (elfbot ng>sounds>x)
2.auto 100 if [$itemcount.'ID SPEAR' > 0 && $itemcount.'ID SPEAR' < 5] {playsound 'gmdetected.wav' | flash} zmien tylko ilosc spearow
3.auto 200 mphigher x say 'x'

gdzies na forum widzialem skrypt do elfa na anty-trap(chodzi po tych parcelach z rzeczami do domku)
bardzo go potrzebujeaz'zet - 03-01-2010 20:42
Witam.

Potrzebuje skrypt który wyloguje moja postać o danej godzinie:) albo np: za 2h od wlączenia scryptumazda313 - 04-01-2010 13:29
Cytuj:
az'zet napisał (Wyślij 3899335) Witam.

Potrzebuje skrypt który wyloguje moja postać o danej godzinie:) albo np: za 2h od wlączenia scryptu


Eee jaki bot?
Jak NG to

Cytuj:
Const
Minutes = 10 // Po ilu minutach macie wylogować
Hours = 5

begin
Sleep(Hours*3600000 + Minutes*60000);
Self.Logout(True);
end;
Kod z obrazka obok - 04-01-2010 22:15
Cytuj:
pawlobot996 napisał (Wyślij 3890732) #up
1.wybierz inna melodie (elfbot ng>sounds>x)
2.auto 100 if [$itemcount.'ID SPEAR' > 0 && $itemcount.'ID SPEAR' < 5] {playsound 'gmdetected.wav' | flash} zmien tylko ilosc spearow
3.auto 200 mphigher x say 'x'

gdzies na forum widzialem skrypt do elfa na anty-trap(chodzi po tych parcelach z rzeczami do domku)
bardzo go potrzebuje

Jak tak bardzo go potrzebujesz to proszę : p
Cytuj:
auto 200 listas 'Anti-Trap Script on !' | allowwalk 2774 6114 2785 2523 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 834 6372 7864 2812 2806 2789 2804 2981 831 2776 2808 2811 2802 2805 2791 2803 6371 2801 2807 833 2775 2778 2800 2783 2782 2779 2784 2798 2799 2792 2794 6115 2777 832 2780 2781 2786 2787 2788 2809 2810 2468 2470Pyroflames - 05-01-2010 11:01
szukam wpt z targetingiem na rooka na sneaki albo sneaki + trole/wolfy
mam Elf Bota ngKod z obrazka obok - 05-01-2010 21:14
Cytuj:
Pyroflames napisał (Wyślij 3903489) szukam wpt z targetingiem na rooka na sneaki albo sneaki + trole/wolfy
mam Elf Bota ng

Znalazłem to
http://forums.tibiabot.com/showthread.php?t=144843
i to :p
http://forums.tibiabot.com/showthread.php?t=121562

#Down
Sry ale takiego skryptu nie znajdziesz.
Mebleusz - 06-01-2010 14:48
Siema, szukam skryptu na cyclopy na południe od thais na -2 z depositerem, bankerem i refillerem na elf bota. Z Gory dzieki ;)alejakto - 08-01-2010 17:56
Witam mam pytanie da się na elfie robić runki? a jeśli tak to poproszę o scrypt

bartek111
dzieki działaBartek111 - 08-01-2010 18:05
auto 500 listas 'RuneMaker' | makerune xxx 'yyy'

xxx-mana
yyy-czar
Zakladam ze wiesz jak sie aktywuje hotkeye w elfbocie.

Cytuj:
auto 500 listas 'Food' | eatfood Tutaj na jedzenie fooda
Cytuj:
auto 100 listas 'Auto Fisher' | if [$fishspots != 0 && $cap > 5] {set $fishc [$itemcount.3578] | fish | wait 500 | if [$fishc < [$itemcount.3578] {stackitems | wait 500 | eatfood}} A tutaj na lowienie ryb
Cytuj:
auto 1000 listas 'Anti Idle' | set $MIN 14 | turns | wait 300 | turnn | wait 300 | turne | wait 300 | turnw | wait [$MIN * 60000] A tutaj anty idleJacekC - 08-01-2010 20:48
Potrzebuje skrypt, który wyloguje moją postać o danej godzinie ale po zniknięciu pz'ta.
Czyli tylko cavebot się wyłączy, jak będą jakieś potwory, to je zabije i po zniknięciu battle dal loga.
Tu znalazłem, że poniżej 50 capa wyłączy cavebota i da loga, więc może ktoś to przerobi, albo da swój:
Kod: auto 2000 if [$cap <50] {setcavebot off | settargeting on | logout | playsound 'disconnected.wav'} Bot: ELFBOTalejakto - 09-01-2010 22:29
Ma ktos scrypt na grupowanie czyli że wybrane itemki wkłada do wybranego bp??mazda313 - 10-01-2010 13:29
Cytuj:
alejakto napisał (Wyślij 3915156) Ma ktos scrypt na grupowanie czyli że wybrane itemki wkłada do wybranego bp?? jeżeli elf bot to.
tam gdzie ustawiasz loota to wpisujesz np e0 to bp1 e1 to bp2 itp.
Jak NG
To Jak ustawisz żeby zbierało np gold to wybierasz bp1, bp2,bp3...iLight - 11-01-2010 12:51
Pilne
  elo, szukam wpt i targetingu do elfa na raty na rooku
obojętnie gdzie, a jeżeli macie to może być pod sklepem al dee ale bez bugów

z góry dziękujealejakto - 11-01-2010 15:57
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 3916588) jeżeli elf bot to.
tam gdzie ustawiasz loota to wpisujesz np e0 to bp1 e1 to bp2 itp.
Jak NG
To Jak ustawisz żeby zbierało np gold to wybierasz bp1, bp2,bp3...
No tak ale to jak biorę z ziemi a ja chce ze jak mam lota w dp i z bp jednego co jest kilka rzeczy wybiera poszczególne i wkłada do innego.
Elf bbotHylon Tris - 14-01-2010 17:59
szukam hotkeya który bedzie pokazywał name postaci w oknie tibii.
kiedys widzialem takie cos na tibiabot.com ale nie moge teraz znaleźć.SłonyErikson - 15-01-2010 22:54
Witam potrzebuje skryptu gdy jakiś dany grac obok mnie wyłącza cave bota i targeting lecz gdy nie ma go na ekranie włącza cave bota i targeting i loguje sie jak mnie kicnie.

z góry dziękuje :)

Bot: ELFBOT

Edit:
znalazlem skrypt gdy obok mnie gm wylacza cave bota i wlacza jak pojdzie moglby ktos mi go przerobic na danych graczy?
Cytuj:
if [$targetingon || $caveboton] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | settargeting off | setcavebot off | stopattack | end} | if [$targetingon == 0 || $caveboton == 0] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Resumed' | settargeting on | setcavebot on} #down
co ty odwalasz? Jeszcze nie mineły 24h.Mati ms - 16-01-2010 12:02
Ok edytuje po 24h.

Potrzebuje skryptu do tibiaauto żeby:

Po złowieniu ryb na maksymalną iloś cap odnosil je do depo i wracał spowrotem je łowić.czesio564 - 18-01-2010 03:25
Potrzebuje skryptu do Elfbota dla palka zeby robil mi es a jezeli mozna to ze ja stoje obok domku mam przy sobie te 10 spearow powiedzmy i z 5 hamow i jak to sie skonczy to wchodzi do domku wrzuca te es do domku bierze speary i hamy i wraca na miejsce? + jezeli ktos tam przyjdzie (domek jest w miejscu gdzie praktycznie nikogo niema) to wchodzi do domku a jak tam osoba sobie pojdzie to czeka tam z 2 minuty albo i nie i wraca na miejsce jezeli to istotne to stoje jedna kratke od domku a domek mam ze przejsc w lewo trzeba <troche chaotycznie sry>alejakto - 18-01-2010 17:05
Witam
Boce sobie na foldzie z serpenta sorem ale chcialbym miec scrypt który zmienia mi z serpenta na wand of dragonbeath kiedy widzi minotaura i jesli go zabije i zobaczy innego potwora np trolla to zmieni na serpenta.

###Down
ElfbotKod z obrazka obok - 18-01-2010 17:58
Cytuj:
alejakto napisał (Wyślij 3939111) Witam
Boce sobie na foldzie z serpenta sorem ale chcialbym miec scrypt który zmienia mi z serpenta na wand of dragonbeath kiedy widzi minotaura i jesli go zabije i zobaczy innego potwora np trolla to zmieni na serpenta.
Jaki bot ?

13. Użyj wand/rod jeżeli atakujesz X potwora, jeżeli nie jest to X użyj broni.
Cytuj:
auto 100 if [$fileisline.'wandofinferno.txt'.'$attacked.name'] equiprhand WANDID | else equiprhand WEAPONIDMajczak - 19-01-2010 12:07
Poszukuje skrypt do NG, aby leczyło kolege (w party, bądź dany nick), uhem, potem, bądź exura sio.Kod z obrazka obok - 19-01-2010 14:32
Cytuj:
Majczak napisał (Wyślij 3941396) Poszukuje skrypt do NG, aby leczyło kolege (w party, bądź dany nick), uhem, potem, bądź exura sio. Cytuj:
const SIO_PERCENT = 70;// here is// here is the % of life of ur friend
const UH_PERCENT = 20;// here is the % of life of ur friend
const SIO_MANA = 70;// here is the % of life of ur friend
const ITEM_UH_RUNE = 3160;
var
c: TCreature;
rune: TItem;
function FindItem(id: integer): TItem;
begin
UpdateWorld;
for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
begin
UpdateWorld;
for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
begin
UpdateWorld;
if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = id then
begin
Result := Self.Containers.Container[x].Item[y];
Exit;
end;
end;
end;
end;

while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
UpdateWorld;
c := Creatures.Creature[x];
if c.PartyMember then
begin
UpdateWorld;
if c.Health <= UH_PERCENT then
begin
UpdateWorld;
rune := FindItem(ITEM_UH_RUNE);
if rune <> nil then
rune.UseWithCreature(c);
Sleep(2000);
end;
UpdateWorld;
if (c.Health <= SIO_PERCENT) and (self.Mana >= SIO_MANA) then
begin
UpdateWorld;
Self.Say('Exura Sio "' + c.Name + '"');
Sleep(2000);
end;
end;
end;
Sleep(100);
end;

Sprawdz czy działa jak nie to napisz poszukam innegomoroipoi - 21-01-2010 18:56
Runemaker
  Ja bym prosił skrypta żeby robił runki z blankow w każdym bp a nie tylko w glownym. Do odpowiedzi na poprzednie pytanie sam doszedłem.pawlobot996 - 26-01-2010 14:32
elo

potrzeba mi skryptu do ng zeby gdy np 50 many zmienial na crimson sworda a gdy 100+ na necro roda

oraz gdy x many zaklada roh i sciaga gdy y manySłonyErikson - 28-01-2010 18:31
Potrzebny mi skrypt ze jeżeli innego gracza nie ma na ekranie x sekund włącza cavebota i targeting

Bot: Elf Bot

Proszę o szybką odpowiedz

Edit:
Potrzebuje jeszcze skrypt gdy x gracz przy mnie stop cavebot i targetingalejakto - 29-01-2010 20:08
Siema potrzebuje scrypta na sd combo ponieważ w elfie w aim nie działa bo jest zmienione id. Da radę coś zrobić może jakiś scrypt jest ?Serllo - 30-01-2010 13:46
Poszukuje DZIAŁAJĄCEGO depositera na Elf Fortec
Elfbot.mazda313 - 03-02-2010 18:48
Cytuj:
Serllo napisał (Wyślij 3971496) Poszukuje DZIAŁAJĄCEGO depositera na Elf Fortec
Elfbot.
http://www.speedyshare.com/files/20733178/Elf.rar
Elfy_ Depositer
Nie mówcie mi że hack, itp bo sam uploadowałem
nie chcesz nie sciągaj

Ja szukam hotkeya do elfa żeby otwierało wszystkie drzwi gdy są zamknięte drzwi bez kluczyGroni - 05-02-2010 12:58
Witam.Potrzebuje skrypa pod elfa na waspy na południu Thais.Avithor - 06-02-2010 14:34
Potrzebuję skryptu dla Knighta... na zabijanie Stalkerów!
  Bry, bry...

Bot: ElfBot NG

Potrzebuję skryptu dla Knighta na zabijanie Stalkerów.
Jakiś skrypt dla Knighta dla konta Free Account.

Czy atak z lmm, czy widzenie tychże potworków, nie wiem, rly...

Byle jaki skrypt, ale taki, by stosował się do mojej prośby.

Pozdrawiam,
AvithorGray - 06-02-2010 15:51
Cytuj:
Avithor napisał (Wyślij 3988776) Bry, bry...

Bot: ElfBot NG

Potrzebuję skryptu dla Knighta na zabijanie Stalkerów.
Jakiś skrypt dla Knighta dla konta Free Account.

Czy atak z lmm, czy widzenie tychże potworków, nie wiem, rly...

Byle jaki skrypt, ale taki, by stosował się do mojej prośby.

Pozdrawiam,
Avithor
To już nie działa.

Nie da się bić z run celowanych w niewidzialne potworki, ani nie da się ich zobaczyć, bo klient już nie zawiera informacji o ich położeniu.
Teraz niewidzialnych odkryjesz tylko z obszarówek.Avithor - 06-02-2010 19:32
Naprawdę?
  W żaden sposób nie da się atakować już Stalkerów za pomocą ElfBota NG? =(

Pozdrawiam,
AvithorDragon Taill - 07-02-2010 09:03
Witam.

Bot: Elfbot
Poszukuję skrypt na robienie lootbaga na mintwalin.
Mianowicie chodzi o to aby brał BAG z ziemi bądź z potwora kładł go w X miejscu, następnie itemki które zabrałem do bp wkładał do tego baga na ziemi a gdyby zabrakło miejsca w głównym bagu to idzie po nastepny bag i tak w kółko.
Wiem że istnieje taki skrypt i jest on trudno dostępny i bardzo mi na nim zależy więc jak ktoś owy skrypt posiada bardzo bym prosił aby się zgłosił do mnie na PW lub napisał tutaj.

Pozdrawiam.Kredka - 08-02-2010 10:36
:)
  Elfbot !!!
Dołączam się do prośby o skrypt CashMaker Do Mintwalin
Nie musi być jakoś niewiarygodnie rozbudowany Wystarczy że będzie chodził po Mint i zbierał/wywalał wszystko co da się opchnąć ; D

I jak można to Poprosze o wpt i targeting na Senja Minotaurs na zarabianie kasy (lootdrop) - elfbotAver - 10-02-2010 11:36
Witam.
Potrzebuje skrypta który podniesie mi itemki z ziemi (parę id)
I jak to ustawić.
(chodzi o bp który leży na ziemi)billy - 11-02-2010 14:54
Cytuj:
Aver napisał (Wyślij 3999201) Witam.
Potrzebuje skrypta który podniesie mi itemki z ziemi (parę id)
I jak to ustawić.
(chodzi o bp który leży na ziemi)

nie wiem o jakiego bota Ci chodzi ale jezeli o elfa to prosze :
auto 200 pickupitemsdima0909 - 12-02-2010 15:08
ElfBot
Siema. Potrzebuje skryptu do elfBota żeby nie walił exevo mas sana gdy są ludzie na battle, a gdy są to żeby używał.Rita - 13-02-2010 22:42
Cytuj:
dima0909 napisał (Wyślij 4004476) ElfBot
Siema. Potrzebuje skryptu do elfBota żeby nie walił exevo mas sana gdy są ludzie na battle, a gdy są to żeby używał.
auto 1000 ifnoplayeronscreen { if [$monstersaround.4 >= 3 && $mp >= 930] say 'exevo mas san' }

Atakuje 4 moby z mas sana, gdy ma przynajmniej 930 many

Potrzebuje skrypta do elfa aby po każdym restacie/kicku char automatycznie zalogował mi się do gry.mazda313 - 14-02-2010 13:59
Cytuj:
Rita napisał (Wyślij 4008783) auto 1000 ifnoplayeronscreen { if [$monstersaround.4 >= 3 && $mp >= 930] say 'exevo mas san' }

Atakuje 4 moby z mas sana, gdy ma przynajmniej 930 many

Potrzebuje skrypta do elfa aby po każdym restacie/kicku char automatycznie zalogował mi się do gry.

Tu masz i otwiera bp odrazu
Cytuj:
auto 1000 listas 'Reconnecting' | if [$ss != 1] {if [$sstime != 0] set $ss 1} | if [$connected != 1 && $ss == 1] {wait (20 * 60 * 1000) | reconnect | wait 2000 | openbpitem | set $ss 0} | if [$connected != 1 && $ss != 1] {reconnect | wait 2000 | openbpitem | openbeltitem}Waroith - 14-02-2010 16:55
witam ;d potrzbuje skrypta ktory bedzie przechodzil po tycht akich "parcelach" ktorymi zmieniamy np kolor lozka >.< bo mam tak ze mnie trapna tym i postac dostaje kika Oo i pada bo atakuja ja te dark magiciany ;s

pomocy :DRita - 15-02-2010 00:57
Cytuj:
Waroith napisał (Wyślij 4010864) witam ;d potrzbuje skrypta ktory bedzie przechodzil po tycht akich "parcelach" ktorymi zmieniamy np kolor lozka >.< bo mam tak ze mnie trapna tym i postac dostaje kika Oo i pada bo atakuja ja te dark magiciany ;s

pomocy :D

Cytuj:
auto 200 listas 'Anti-Trap Script on !' | allowwalk 2774 6114 2785 2523 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 834 6372 7864 2812 2806 2789 2804 2981 831 2776 2808 2811 2802 2805 2791 2803 6371 2801 2807 833 2775 2778 2800 2783 2782 2779 2784 2798 2799 2792 2794 6115 2777 832 2780 2781 2786 2787 2788 2809 2810 2468 2470 Będzie przechodzić po wszystkich rodzajach paczek;dWaroith - 15-02-2010 08:32
dzieki wielkie mam nadzieje ze bedzie dzialac heheh ;)mazda313 - 15-02-2010 16:15
poszukuje waypionów do elfa na dwarvy poza kazo wszystkie na -1+-2
I jakby był depositer to by było fajnie :PRita - 17-02-2010 23:55
Potrzebuję icony/hota aby automatycznie włączał mi dash.
Nie chodzi mi o to abym musiał wpisać 8x dash w hotach i każdą cyferke z klawiatury numerycznej, tylko konkretnie aby mi włączył i wyłączył.SłonyErikson - 18-02-2010 07:15
Cytuj:
Rita napisał (Wyślij 4019774) Potrzebuję icony/hota aby automatycznie włączał mi dash.
Nie chodzi mi o to abym musiał wpisać 8x dash w hotach i każdą cyferke z klawiatury numerycznej, tylko konkretnie aby mi włączył i wyłączył.
Tak to sie nie da. Co najwyzej moge Ci napisac normalny dash.

Dash:
num7 - movenw
num8 - moven
num9 - movene
num4 - movew
num6 - movee
num1 - movesw
num2 - moves
num3 - movese

#topic
Tera moje pytanko.
Potrzebuje skrypt do elfbota ze jak jestem w x miejscu daje mi reloga i otwiera mi glowny bp.Tiker - 19-02-2010 15:17
Mam pytanie.Czy istnieje skrypt do elfa aby wyrzucal puste bp? Jeśli takowy jest to proszę o podaniealejakto - 19-02-2010 21:59
Jeśli mają być to bp po pustych vialach to scrypt:
Cytuj:
auto 100 set $bpid ID BACKPACK'A | set $mftype 'TYP POTIONA' | if [$itemcount.$mftype && ($itemcount.$mftype/20 + ($itemcount.$mftype%20 != 0)) < $itemcount.$bpid] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz $bpid 1 | wait 1000}
A jeżeli po sd czy np innych runkach to
Cytuj:
auto 30000 set $bpid XXXX | countolditems 3155 300 'sudden death rune' | if [$itemcount.'sudden death rune' / 60 < ($itemcount.$bpid - 1)] { dropitemsxyzamount $posx $posy $posz $bpid 1 | wait 1000 } tam co masz xxxx to id bpBass_Doom - 19-02-2010 22:11
Tibiabot NG, Tibia 8.54, zeby wyrzucalo smieciu z dp, tzw. UNTRASH! PILNE!!

@down
warn dla tego pana, poniewaaż nie minęło 24 h.Hyakinthos - 20-02-2010 16:06
Potrzebuję skryptów do BBota na Amazon Camp k. Carlin (ten na polnocny wschod, tam gdzie nie ma witcha) z depositerem. Wielkie PLOX (xD)

@up i chuj z tym -.-Rita - 23-02-2010 00:16
Siema
Potrzebuje skrypta do elfbota aby rzucało pode mnie po 2 grzybki i 2 gpki.
Pewnie było to już kilka razy ale ja jeszcze tego nie znalazłem;dPingwinq - 24-02-2010 10:58
TibiaBot NG 8.54

Potrzebuje skryptu na uciekanie 3 kratki przed potworkiem. Od razu mówię, szukałem na forum tibiabot.com dość długo i nie znalazłem nic oprócz kilku postów nie na temat i requestów bez odpowiedzi.

Pozdrawiam ! Liczę na szybką odpowiedź.alejakto - 24-02-2010 13:39
Cytuj:
Rita napisał (Wyślij 4033064) Siema
Potrzebuje skrypta do elfbota aby rzucało pode mnie po 2 grzybki i 2 gpki.
Pewnie było to już kilka razy ale ja jeszcze tego nie znalazłem;d


Cytuj:
auto 100 listas "Anti push enabled" | if [$itemcount.3031 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | wait 300} | if [$itemcount.3725 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3725 2 | wait 300} | if [$itemcount.283 >= 1] {dropitems 283 | wait 300} | if [$itemcount.284 >= 1] {dropitems 284 | wait 300} | if [$itemcount.285 >= 1] {dropitems 285 | wait 300} Powinno działaćBajnor - 26-02-2010 16:07
Poszukuje skryptu na re attack do tibi auto pod wersje 8.0czesio564 - 28-02-2010 00:34
Szybko prosze o skrypt ze jak jest 99% many to rzuca exurke

Elfbot :)alejakto - 28-02-2010 09:00
Cytuj:
czesio564 napisał (Wyślij 4046826) Szybko prosze o skrypt ze jak jest 99% many to rzuca exurke

Elfbot :)

Cytuj:
auto 100 listas 'Mana Trainer' | if [$mppc >= ILE MANY W PROCENTACH] say JAKI CZAR powinien dzialacmazda313 - 01-03-2010 13:40
szukam skryptu do elfa na uzywanie 2 magic walli na przejsciu (żeby zablokować)Snox - 02-03-2010 20:34
Czy jest jakiś skrypt do TibiaAuto żeby bot zakładał softy kiedy jest np 200 many i zdejmował kiedy jest np 800?Niewinny - 03-03-2010 16:39
auto 200 if [$mp < xxxx] equipboots ID1 | if [$mp > xxxx] unequip 'boots' 'empty'

id1 - id softow wpisz
xxxx wartosci many
________________

prosze o skrypt by zamienial mi 100 gp w platynke
i na grouping rzeczy w bp tzn. platynki xD
elfbot.Satan - 04-03-2010 04:04
Witam,

potrzebuje skryptu na segregowanie/łączenie GP/Wormsów do TibiaBot NG.Pydynon - 05-03-2010 12:46
Witam, potrzebuję skrypta na trenowanie na slimie ELFBOTbiaggi12 - 05-03-2010 18:10
auto 100 set $dist 1 | setcolor 0 198 198 | listas 'Slime Trainer' | if $followed set $mother $followed | if [$mother && $mother.hppc == 0] clear $mother | if $mother {whitebox $mother.id | foreach 'shootablemonsters' $t if [$t != $mother && $t.name == $mother.name && $t.distance <= $dist && ($attacked.name != $mother.name || $attacked.distance > $dist)] {attack $t.id | break}} | else statusmessage 'ElfBot NG - Please follow the main creature to setup the trainer.'

1. Ustawiasz sie.
2. Dajesz follow na matke
3. odpalasz hotkeya ;]
Cya , GL !!Nico Robin - 05-03-2010 19:31
Podajcie mi skrypta pod elfa .Chcialbym sobie posskillowac na 21 sorcu 9 knightem.Zarcie do mlvu sobie zalatwie.Chodzi o to zeby sorc leczyl sie exura kiedy zejdzie mu 50 hp a knight cwiczyl mlvl utevo luxem.

Srypta na cave bota juz mam pod te trolle ab.Teraz jedynie potrzebuije skrypta pod targeting(elf ofc) na trolle ab.albi11 - 07-03-2010 17:08
Pomógłby mi ktos w ustawieniu targetingu na tranewanie na ghoulu? tak jak na skrinie :D http://forum.tibia.org.pl/showthread...ghlight=honera ( zejdz troche na dol tematu)

mam juz skrypt na to ze np. ghoul ma 40% hp i przetsaje atakowac ale potem juz nie zaczyna atakowac.marcin3650 - 08-03-2010 14:01
Cytuj:
albi11 napisał (Wyślij 4064527) Pomógłby mi ktos w ustawieniu targetingu na tranewanie na ghoulu? tak jak na skrinie :D http://forum.tibia.org.pl/showthread...ghlight=honera ( zejdz troche na dol tematu)

mam juz skrypt na to ze np. ghoul ma 40% hp i przetsaje atakowac ale potem juz nie zaczyna atakowac.

Ustaw w targeting ghoula bez zadnych przerobek i dodaj w hotkeyach cos takiego:

auto 200 hplower 45 stopattack

45-ilosc hp ghoula przy ktorej ma przestac bic.

PozdroKareusin. - 08-03-2010 15:54
Witam poszkuje scrypta ktory wchodzi do pz 1 kratke w lewo gdy postac zobaczy innego gracza lub jest zaatakowana przez niego. bot ngalbi11 - 08-03-2010 21:59
Cytuj:
marcin3650 napisał (Wyślij 4066446) Ustaw w targeting ghoula bez zadnych przerobek i dodaj w hotkeyach cos takiego:

auto 200 hplower 45 stopattack

45-ilosc hp ghoula przy ktorej ma przestac bic.

Pozdro

no właśnie mam tego skrypta na stop attack ale jestem newbie w sprawach elfa i nie umiem targetingu nastawic jak jestem pare kratek od potwora : /Argoson - 13-03-2010 15:38
Skrypt do ElfBota. Gdy mam 400 many to żeby zakładał blank rune i mówił czar "adori frigo" potem gdy zrobi runke żeby znów nałożył na siebie sworda

P.S przepraszam że kolega up nie dostał odpowiedzi ale pilnie potrzebuję go na terazArgoson - 13-03-2010 16:42
Cytuj: Miczu7858 napisał (Wyślij 4078217) Google nie boli...
Kod PHP: 1.Zdejmuje "coś z lewej reki" wkłada blank runa rzuca czar zdejmuje zrobiona rune i zakłada te "coś" co miałeś przedtem
2.Obraca się
3.Je jedzenie
POZDRAWIAM! w 1 hota mam to dać?

Aktualna strefa czasowa to GMT +2. Mamy godzinę 05:59. Strona 99 z 128 « Pierwsza < 49899798 99 100101109 > Ostatnia » Pokaż 40 post(ów) z tego tematu na jednej stronieMiczu7858 - 13-03-2010 16:47
Cytuj:
Argoson napisał (Wyślij 4078312) w 1 hota mam to dać? Jeśli postać bd "expic" z mieczem w ręku to po porostu wklej to w "cavebot hotkeys" a jeśli chcesz stać i afkować to pojedynczo do hotkow.Tommy_2991 - 13-03-2010 18:35
siema. ma ktoś może skrypta który by biegał za 2 graczem na follow i bił monsterki które on bije, albo chociaż bił w ogóle
#down
Elfbotmazda313 - 14-03-2010 11:01
Cytuj:
Tommy_2991 napisał (Wyślij 4078604) siema. ma ktoś może skrypta który by biegał za 2 graczem na follow i bił monsterki które on bije, albo chociaż bił w ogóle
Lol po raz 1xxx JAKI BOT?MatikMatrix - 14-03-2010 22:44
Czas minął:D

Potrzebuje skryptu do ng:
Gdy ilość SMP spadnie poniżej 30 = Alarm
gdy ilość SHP spadnie poniżej 15 = Alarm
Gdy ilość RS spadnie poniżej 5 = Alarm
Gdy ilość Capa spadnie poniżej 5 = Alarmyo-zioom - 23-03-2010 20:32
Poproszę skrypt na leczenie Small Health Potionami, gdy ma X hp. TibiaBot NG. Bardzo ważne.mazda313 - 27-03-2010 10:26
Cytuj:
yo-zioom napisał (Wyślij 4104606) Poproszę skrypt na leczenie Small Health Potionami, gdy ma X hp. TibiaBot NG. Bardzo ważne. Cytuj:
const
MinHealth = 300;
ID_Potion = 266;
NumberOfVialsToDrink = 1;
Delay = 2;

var
I: Integer;

begin
while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if Self.Health <= MinHealth then
for I:=1 to NumberOfVialsToDrink do
begin
if (Terminated) then break;
Self.Containers.UseItemWithSelf(ID_Potion);
Sleep(Delay*1000);
end;
Sleep(500);
end;
end;
Zmień sobie tylko ID potiona, i przy ilu ma używać go.Wikti - 31-03-2010 20:01
Ma ktoś może waypointy i targeting do elf bota na Mount Sternum z nieumarłymi. Chodzi mi o ghoule. W internecie szukałem i wszystko miało błędy. Chciałbym aby skrypt był full afk tzn. z depositerem i food buyer.
Mam 30 knia.

Z góry thx.impell - 06-04-2010 19:54
Witam,
potrzebuję skryptu do TA na włączenie alarmu jeśli przez kicka wyrzuci mnie z Tibii.
Potrzebuję też skrypt na włączenie alarmu jeśli bot nie dojdzie do dwóch określonych weypointów w określonym czasie (na przypadek trapa, chciał bym o nim wiedzieć ;P)
Wdzięczny był bym też za jakiś poradnik odnośnie pisania skryptów do TA. Mianowicie jak wygląda implementacja kodu, jak musi wyglądać, żeby TA prawidłowo go odczytwała. Znam podstawy C++, interesuje mnie poradnik nie do samego jęzka (to sam sobie znajdę), ale do zastosowania go w pisaniu skryptów pod TA.LubiePlatki - 07-04-2010 22:48
Poproszę o skrypt:
Który będzie bił z czara "exevo paladin power" gdy nie ma nikogo na ekranie, a gdy jest to "exori con"
LUB!
Który będzie bił z czara "exevo paladin power" gdy nie ma nikogo na ekranie, a gdy jest to bije tak jak bił :D
ELF BOT!!!mazda313 - 13-04-2010 13:37
elownia
szukam skryptu do elfa żeby wkładał dwarven ring jak upity i sciągał jak już nie jest...
2 skrypt, waypiony na ghoule pod ms + selanie rzeczy w kazzodamixx - 14-04-2010 18:41
Szukam Skrypt na auto login tzn.
Gdy postać zostaje wylogowana to automatycznie otwiera okienko wpisuje pasy i loguje na dana postać <jest tylko 1> . Z góry dziękuje.
Dodam że szukałem i nie znalazłem :)
ELFBOTszewczenko1989 - 14-04-2010 18:57
@damixx
auto 100 ifnot $connected { reconnect | wait 6000 }

@mazda313
auto 200 if $drunk {equipring 3097 | wait 300} | if [$ringslot.id == 3099] {wait [X-300] | unequip 'ring' 'empty'}
X - co ile ma byś sprawdzane czy jesteś upity (w ms)boro - 17-04-2010 22:04
elfbot
  Szukam skryptu, który będzie robił mniej więcej tak:
-jeżeli bd postać na ekranie idzie w wyznaczone miejsce i daje loga
-jeżeli postać bd wylogowana to wyłączy komputer/ustawi tryb hibernacji

O ile jest to możliwe w elfbocie to bardzo dobrze ale jeżeli nie to czy efekt 2 opcji można uzyskać korzystając z jakiegoś innego oprogramowania.

Elfbot 8.55

Z góry dziekówa :)Marin1414 - 19-04-2010 18:21
Tibia Auto 8.54 Przeładowywanie Firewalker Boots
  1 załącznik(ów) Witam! Nie wiem czy w dobrym miejscu założyłem temat, jeżeli nie proszę o przeniesienie

Otóż mam do was wszystkich ogromną prośbę:
Mógł bym prosić dobrych scrypterów o skrypt do tibi auto na przekładanie firewalker bootsów? Gram na ots pod 8.54 Tibię

Wyjaśnienie:

• Kończą się Firewalker Boots'y to zakłada kolejną parę (naładowaną) z bp Firewalker Boots

Znalazłem coś takiego (nie wiem z jakiej wersji tibi, podejżewam że z 7.92):

auto 200 if [$bootsslot.id == 9020] equipboots 9019

I przerobiłem na coś takiego i wkleiłem do skryptu:

auto 200 if [$bootsslot.id == 9934] equipboots 9933

Ale nie da się wczytać go, przy załączaniu wyskakuje błąd (Błąd w załączniku):

Czekam na szybkie odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Z góry wielkie THX :Pmazda313 - 22-04-2010 20:10
up@
Co do tibi Auto to nieznam skryptów ale ten skrypt to chyba do elfbota?

Top:

Szukam Waypionów do elfa na elf foress, całe bez dragów ( jak są to ja sobie przerobie) i żeby były podziemia...cinuy - 27-04-2010 21:28
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 4183218) up@
Co do tibi Auto to nieznam skryptów ale ten skrypt to chyba do elfbota?

Top:

Szukam Waypionów do elfa na elf foress, całe bez dragów ( jak są to ja sobie przerobie) i żeby były podziemia...
malo kto ma takie wp .. zrob sam to jest chwila roboty

hotkey zeby mi wylaczal cave bota .. np boci mi i zamiast wylaczac w bocie wszystkie opcje to sobie klikam i sie same wylaczajanielimitowany - 29-04-2010 12:18
[8.54][Elf]Mana rune gdy x many[skrypt]
  siema potrzebuje skrypt na manarune gdy ma mniej niz np 4000 many używa mana rune... ma ktoś coś takiego mam jeden co ciągle spamuje a takiego nie chce...marcin3650 - 06-05-2010 12:59
Cytuj:
nielimitowany napisał (Wyślij 4202018) siema potrzebuje skrypt na manarune gdy ma mniej niz np 4000 many używa mana rune... ma ktoś coś takiego mam jeden co ciągle spamuje a takiego nie chce... To nie jest wina skryptu tylko czasu jaki wpisales zeby uzywal dany skrypt. Wystarczy ze wpiszesz przed skryptem np. auto 1000 ( zwiekszaj cyfry az bedzie dla ciebie dobrze) i musi dzialac. Chodzi w tym o to jaki musi byc czas pauzy pomiedzy zuconymi czarami lub uzytymi runami.

PozdroMati Quodo - 09-05-2010 21:50
Mogę prosić o skrypt że jak się skończą kamienie to przestaje bić i daje loga ew. exit.

Cytuj:
ELF BOTmarcin3650 - 09-05-2010 22:05
auto 1000 listas 'No Ammo Logout' | if [$itemcount.AmmoID < 0]{setfollowwaypoints off} |{xlog}}

AmmoID- id kamieni

Powinno dzialc ;]

PozdroTentotrix - 17-05-2010 15:49
Elf bot|Skrypt na e gran i exori.
  Witam.Potrzebuje skrypta który wali exori gran (jak bije jakiegoś moba) gdy mam więcej niż 400 many , a jak poniżej to zwykłe exori.Szukałem i nie znalazłem.Z góry dzięki.Deathfully - 17-05-2010 18:33
auto 100 if mplower 400 [$monstersaround.1 >= 1] {say 'Exori | wait 650 | end}

auto 100 if mphigher 400 [$monstersaround.1 >= 1] {say 'Exori Gran| wait 650 | end}Avithor - 18-05-2010 10:49
Ymhmm...
  Potrzebuje skryptu do ElfBota NG.
Prostego skryptu, który spamuje to co ustawie co 2 minuty na Trade channel + non-stop na Default channel, ale tak by nie dostać muuta.

Pozdrawiam,
AvithorXeanix - 18-05-2010 20:49
TibiaAuto:
-Używa utani gran hur i jak się skończy to od nowa.
Nieważne ile many bo to ots
-Jak zaznaczam potwora udeża SD (tak żeby nie trzeba było otwierać plecaków )mazda313 - 18-05-2010 21:13
Cytuj:
Avithor napisał (Wyślij 4254853) Potrzebuje skryptu do ElfBota NG.
Prostego skryptu, który spamuje to co ustawie co 2 minuty na Trade channel + non-stop na Default channel, ale tak by nie dostać muuta.

Pozdrawiam,
Avithor
Cytuj:
auto 100 listas 'Trade Msg'| tradesay 'SELL MPA' | wait [$rand.120.240*1000] a na default niemam;/Nico Robin - 23-05-2010 17:45
Potrzebuje skryptu do TA na przejscie rookaFeweq - 24-05-2010 18:52
Potrzebuje skryptu na elfbot który łowi ryby
mam jednego auto 1000 listas 'Autofisher' | if [$fishspots != 0 && $cap > 5] {set $fishc [$itemcount.3578] | fish | wait 500 | if [$fishc < [$itemcount.3578] {stackitems | wait 500 | eatfood}}
i jest problem ponieważ leci mi fishing ale nie łowi mi ryb wiem to jest nie możliwe a jednak proszę o inny skryptnielimitowany - 26-05-2010 07:24
[8.54][Elf]Skończą się sd bije z exori flam[skrypt]
  hejo szukam skryptu że jak skończą się wszystkie sd to bije z exori flam we wszystkie potwory istnieje takie coś? a jak np ustawie 2x targeting tyle że jeden na sd potem na flam to będzie działać?Filia the Dragon - 27-05-2010 10:56
Potrzebuję jakiegoś skryptu na ELFA, żeby na OTSie zamieniał 100gp w 1pc. Da się zrobić?Max Paynne - 31-05-2010 23:22
;p
  potrzebuje skrypt do blackd safe cheats zeby leczyl hp <280 hp use exura>
i zeby manasowal gdy 0 manyNico Robin - 03-06-2010 21:04
Cytuj:
Nico Robin napisał (Wyślij 4268952) Potrzebuje skryptu do TA na przejscie rooka Nadal potrzebuje!!Shaft - 04-06-2010 23:18
Potrzebuję skryptu na elfie na wypychanie!

PILNIEEEEEEEEEEEEEEE!rafal99 - 12-06-2010 17:16
elfbot

Mogłby mi ktoś podać scrypta na robienie avalanche?

Z gory dzieki.Deathfully - 12-06-2010 17:40
auto 500 makerune [$maxmp-6] 'nazwa czaru na avva'

Cytuj:
Shaft napisał (Wyślij 4298878) Potrzebuję skryptu na elfie na wypychanie!

PILNIEEEEEEEEEEEEEEE!
nie ma takiego skryptu.

a filia

na gpki

auto 2000 listas 'Gold Changer' | if [$itemcount.3031 >= 100] { equipbelt 3031 100 | wait 500 | openbeltitem | wait 500 | unequip belt 'Gold backpack name' | wait 1000 | stackitems }

tam gdzie unequipbelt gold bp item to wpisz nazwe bp gdzie kasarafal99 - 12-06-2010 17:42
@up

Gdzie to wpisać bo w sprawach elfa jestem kompletnie zielony.mazda313 - 13-06-2010 12:32
Cytuj:
rafal99 napisał (Wyślij 4318573) @up

Gdzie to wpisać bo w sprawach elfa jestem kompletnie zielony.
Albo do Shortkeys, Hotkeys polecam ci do przeczytania TODraco93 - 14-06-2010 15:10
Potrzebuje skryptu do NG:

na przerzucanie danego itemid z backpack2 do backpack4.
na użycie (use) sqm przed tobą
na użycie wp w skrypcie, z tym, że jeśli bot użyłby drogi "wp1" i w pewnym momencie miałby "sorry, not possible" bo coś by stało przed nim to wtedy użył by "wp2", jeśli dalej nic to "wp3" itd.niemoralny - 14-06-2010 18:50
A ng sam nie przeskakuje jak nie ma drogi?Draco93 - 18-06-2010 12:59
@up. Nie chodzi mi o przeskakiwanie po jednym wp, tylko z jednej ścieżki np. dwarfkazo1.wpt gdy nie może iść dalej to żeby włączał inne wp np. dwarfkazo1.wpt.

@@ Need nowych skryptów.

- Gdy nie ma sprearów w ręce (czyli, gdy po prostu jest pusta )zmień na sword
-Gdy w bp będzie spear to niech go bot włoży na miejsce sworda.niemoralny - 22-06-2010 20:21
Sorry, przecież mapa nie zmienia się w czasie rzeczywistym, możesz po prostu złączyć dwa skrypty (w notatniku to jakieś ~10 sekund roboty) i po sprawie.SłonyErikson - 27-06-2010 12:01
Potrzebuje skryptu do elfbot'a. Mianowicie gdy ktoś mnie będzie przesuwał bot włącza alarm.

Szukałem google ale nic nie znalazłem.Poskramiacz - 28-06-2010 15:29
Potrzebuje skryptu do ng na skillowanie spearami na trollach (żeby bił na full defie i podnosił speary do ręki) przeszukałem chyba wszystko i nie znalazłem :<Chodniczek - 29-06-2010 15:24
Cytuj:
Poskramiacz napisał (Wyślij 4363177) Potrzebuje skryptu do ng na skillowanie spearami na trollach (żeby bił na full defie i podnosił speary do ręki) przeszukałem chyba wszystko i nie znalazłem :< Nie wystarczy ustawic full defa i zeby locił speary ??mazda313 - 29-06-2010 18:13
Poszukuje skryptu by postać brała do backpacka rzeczy która jest obok niej tzn. gdy robie chleb automatycznie brała ten chleb do bp a nie zostawiała na piecuSłonyErikson - 29-06-2010 18:19
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 4366758) Poszukuje skryptu by postać brała do backpacka rzeczy która jest obok niej tzn. gdy robie chleb automatycznie brała ten chleb do bp a nie zostawiała na piecu Jeśli masz ng to tutaj masz skrypt:
Id musisz se sam zmienić itd.

Cytuj:
Const
IDs=[3031]; // Jakie ID (dodatkowe ID oddzielamy przecinkiem
BPNumber = 2 //Do ktorego bp

Procedure Pickup(ID:integer);
var
x, y, z, i: integer;
Tile: TTile;
begin
UpdateWorld;
if Self.Containers.Container[BPNumber - 1] <> nil then
if Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Item[Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Capacity-1] <> nil then
if Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Item[Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Capacity-1].Properties.Container then
begin
Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Item[Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Capacity-1].Open;
Sleep(100);
UpdateWorld;
end;
for x := -1 to 1 do
begin
for y := -1 to 1 do
begin
Tile := Screen.Tile[x + 7, y + 5];
begin
if Tile.Count > 0 then
if Tile.Item[Tile.Count - 1].ID = ID then
if Self.Containers.Container[BPNumber - 1] <> nil then
if Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Item[0].Properties.Container then
begin
Tile.Item[Tile.Count - 1].MoveToContainer(Self.Containers.Container[BPNumber - 1], Self.Containers.Container[BPNumber - 1].Capacity-1, 0);
end;
else
begin
Tile.Item[Tile.Count - 1].MoveToContainer(Self.Containers.Container[BPNumber - 1], 0, 0);
end;
end;
end;
end;
end;

while not terminated do
begin
for i := Low(IDs) to High(IDs) do
begin
Pickup(IDs[i]);
sleep(100);
end;
end;
Terao jo:
Cytuj:
SłonyErikson napisał (Wyślij 4359931) Potrzebuje skryptu do elfbot'a. Mianowicie gdy ktoś mnie będzie przesuwał bot włącza alarm.

Szukałem google ale nic nie znalazłem.
KorstenViLa - 30-06-2010 21:40
Szukam skryptu na necro yalahar, może byc bez depositera, dzieki.Hueh - 30-06-2010 22:37
Cytuj:
KorstenViLa napisał (Wyślij 4370998) Szukam skryptu na necro yalahar, może byc bez depositera, dzieki. może coś więcej? jaki bot? ... n/cWaroith - 03-07-2010 09:22
Potrzebuje skryptu ktory bedzie uzywal smp od 1300-1700 many
losowa ilosc : )
dzieki

pilnie potrzbuje wtp ( elf ofc.) na gsy yal ;<Wolvverine - 04-07-2010 10:09
siema, szukam skryptu na labirynt guardów (dobrze by było z mana refilerem) macie takowego?
dziękiLothardan - 07-07-2010 17:47
Witam, poszukuje skryptu do Elfbota na to aby włączał alarm gdy pojawi się czerwony tekst o liczbie liter WIĘKSZEJ niż 5.Iksu - 12-07-2010 12:21
Minęły więcej niż 24h, więc ja bardzo bym prosił jakiś skrypt do Tibia Auto na jakieś expowiska dla PACC wraz z depoziterem (lvl 57). Może być nawet na larvach. Chciałbym zostawić postać na noc by porobiła trochę lvla.
Z góry dziękuję.mazda313 - 13-07-2010 13:01
Cytuj:
Iksu napisał (Wyślij 4408351) Minęły więcej niż 24h, więc ja bardzo bym prosił jakiś skrypt do Tibia Auto na jakieś expowiska dla PACC wraz z depoziterem (lvl 57). Może być nawet na larvach. Chciałbym zostawić postać na noc by porobiła trochę lvla.
Z góry dziękuję.
znowu next patafian, Profesja skille? Możesz mieć 100+skille i być pallem i iść na dragony tak samo możesz mieć 30 sworda i iśc na raty ;oZajdrix - 13-07-2010 18:13
Witam!
Proszę o skrypt do TibiBOT NG pod tibie 8.6.
Mianowicie chodzi mi o skrypt, który będzie trenował na dwarfach i rotach. A kiedy zabije potworki z luruje sobie potworki w to samo miejsce. Da rade coś takiego zrobić ?Adisky - 13-07-2010 18:31
Cytuj:
Zajdrix napisał (Wyślij 4412429) Witam!
Proszę o skrypt do TibiBOT NG pod tibie 8.6.
Mianowicie chodzi mi o skrypt, który będzie trenował na dwarfach i rotach. A kiedy zabije potworki z luruje sobie potworki w to samo miejsce. Da rade coś takiego zrobić ?
Szczerze mówiąc wątpie. Od takich skryptów jest Elfbot i to nawet w nim trudno jest coś takiego ustawić.drako ban - 13-07-2010 19:26
Witam poszukuje skryptu (hotkey) do Elfa, który będzie mi wyłączał i włączał Cavebota i Targeting.billy - 13-07-2010 20:17
set targeting off
robisz w cave bocie action

ma ktos skrypt na mintwallin (elf bot)
jakis dobry z loot dropem--Dark-- - 14-07-2010 19:10
Witam,
poszukuje skryptu do ELFBOT na zarabianie knightem 95 lvl
skille 80/80 eq dwarven armor,zaoan legs,tower shield
BEZ PACC najlepiej aby sam wracał do depo/wysyłał paczki(mam postmana), oraz kupowanie mana pontion/great health pontion i leczenie się wiadomo :)Kredka - 14-07-2010 19:24
...
  forums.tibiabot.com/showthread.php?t=156697&highlight=mintwalin
- nie reklamuje po prostu pomagam ;d
- nie testowałem

Mintwalin to miejsce dla Ciebie sie nadaje ;) tym bardziej ze masz postmana ;s niestety skrypt ktory ty opisałeś jest dosyć skomplikowany ale tu tym knightem nie będa szły Ci poty nawet z plate setem :) a parcelami możesz wysyłać loot

teraz moje ! ;d
poszukuje skryptu trolle ab który będzie deponował pieniądze i brał z dp 30 kamieni (i co rundkę sprawdza czy ma kamienie a jak ma mniej niz 10 to ma isc do dp i dobrać żeby było 30)
mazda313 - 15-07-2010 02:12
Up@
tutaj masz skrypt żeby szedł przy x rzeczy do x labela
Cytuj:
countitemsvisible ID | if [$count > 5] gotolabel X ID- Id kamieinia
X - jaki labelDon Master Sorcerer - 15-07-2010 02:30
Hiho szukam scrypta.

Potrzebuje takie coś, że jak smp się skończą to postać wylogowuje się.

Tak samo z sd i gmp.Iksu - 15-07-2010 10:15
Cytuj:
mazda313 napisał (Wyślij 4411561) znowu next patafian, Profesja skille? Możesz mieć 100+skille i być pallem i iść na dragony tak samo możesz mieć 30 sworda i iśc na raty ;o Fakt, zapomniałem napisać...
Knight, skille marne 70/70pucekk - 15-07-2010 16:28
Elf Bot
  Siema!

Potrzebuje skryptu do elfa na jedzenie fooda, uzywanie czaru gdy mam powyzej x many oraz Anty Log.
Pomoze mi ktos, z gory dzieki.Viedzmin - 16-07-2010 21:52
^^
  Szukam 2 skryptow an cavebot/targetting dla elf bota

1)cyce thais
2)cały facc tomb

35 pally, 75 dista.+bohy.House. - 20-07-2010 01:57
Witam.
Przed chwila lalem jakiegos bota i on mial takiego fajnego skrypta,ze jak zaczalem go lac to bot tak jakby wzial exit. Nie dalem rady go zabic przez minute bo mial za dobre eq (jeden strzal wiecej i by lezal : /) i go wyjebalo z gry po minucie. Potrzebuje takiego skrypta do elfa,ma ktos moze cos takiego? ; panarchiczny - 20-07-2010 11:09
Elfbot [8.6] Przechodzenie przez ogień.
  Potrzebuję by bot chodził po ogniu z firebombow (gram na non-pvp) gdyz juz dzisiaj zostałem przez to skarany.
Lub ogólnie takie coś sie nie zdarzyło.
anarchiczny - 20-07-2010 11:38
Wiem pamiętam.
Od napisania twojego bota szukałem id ognia, poiosona itd. ale nie moge znaleść.
Skąd je moge wziąść?Tomix - 20-07-2010 11:51
Cytuj:
anarchiczny napisał (Wyślij 4431401) Wiem pamiętam.
Od napisania twojego bota szukałem id ognia, poiosona itd. ale nie moge znaleść.
Skąd je moge wziąść?

Np. Wyczytuje id poprzez look na ogniu przy włączonym elf bocie. Bo obecnie nie znam listy zawierającej id fieldów.
Możesz pewnie także wyciągnąć poprzez sprite'y, ale myślę, że rzucanie fieldów i przechwytywanie ich id jest łatwiejszym sposobem.
Pozdrawiam

#dół
Zawarłeś tu wszystkie fieldy? poison, fire, energy i ze wszystkimi wysokościami?billy - 20-07-2010 13:03
[8.6][Elf Bot] Sprawdzanie i kupowanie jajek
  siema

potrzeba mi takiego skryptu do action
zeby sprawdzalo ile mam jajek i zeby kupowalo do 200Gawaju - 20-07-2010 13:35
@UP
xtomixx Twój skrypt dokupi 100, czy tam 200 jajek. Jemu chodzi o to, żeby miał zawsze 200.
W przypadku Twojego skrypta bot może przyjść kiedy będzie mieć 90 jajek i dokupi następne 200.
Wg mnie to będzie lepsze:

say hi
npcsay trade
wait 500
countitems XYZ
wait 500
buyitemsupto XYZ 100
wait 500
countitems XYZ
wait 500
buyitemsupto XYZ 200
wait 500

Skrypt policzy jajka i kupi tyle, ile brakuje do 200 np. masz 132 to kupi 68.

@Dalej:

countitems XYZ
wait 500
if [$count >= 199] gotolabel Blebleble

gdy jajek jest wiecej, lub 199 to idzie do labela blebleble, ale właściwie to niepotrzebne wystarczy dobrze ustawic dalsze wpt :)

@@ EDIT: Acha, zapomniałbym, XYZ to ID jajek ;)House. - 20-07-2010 14:33
Od razu mam inna prosbe,ma ktos skrypt,ktory po wbiciu przez moja postac 50 lvla poczeka,az zniknie battle i sie wyloguje ?
Bo nie chce ryzykowac,ze padne jak za chwile wyjade z domu,a do 50 lvla juz niewiele.drako ban - 20-07-2010 15:16
Poszukuje skryptu do Elfa, który będzie zbierał Free Items z ziemi.
Do NG jest właśnie taki skrypt, ale do Elfa nie mogłem znaleźć :(.drako ban - 20-07-2010 17:59
No zbiera itemki, które są podemną, a ja też chcę, żeby zbierał te z kratek obok xd.--Dark-- - 20-07-2010 22:01
@up
niestety musisz podać ID itemków

Kod: collectitems BACKPACK ITEMID1 ITEMID2 zbiera wszystko wokół CiebiePluton - 21-07-2010 02:00
Elfbot.

Jeśli postać X zostanie wylogowana (zabita), wyloguj się.
X jest noobcharem i blokuje przejście jednokratkowe z paczką za plecami.

dałoby radę coś takiego wykombinować?Taew - 21-07-2010 23:31
Elfbot

Potrzebuje skrypta, że gdy mam mniej niż X hp to zakladam main weapon, zabijam wszystkie slimy, zakladam stealth ring i daje xloga.

Skryptu jakiego uzywam do treningu na slime to :

Kod: auto 100 set $dist 1 | setcolor 0 198 198 | listas 'Bij klona zostaw matke' | if $followed set $mother $followed | if [$mother && $mother.hppc == 0] clear $mother | if $mother {whitebox $mother.id | foreach 'shootablemonsters' $t if [$t != $mother && $t.name == $mother.name && $t.distance <= $dist && ($attacked.name != $mother.name || $attacked.distance > $dist)] {attack $t.id | break}} | else statusmessage 'ElfBot NG - Please, Follow the Mother-Slime' }Tomix - 22-07-2010 07:20
Kod: auto 10 hplower ILOŚĆ_HP equiplhand ITEM_ID | wait 1000 | equipring ID_RINGA | wait 1000 | settargeting on | attack Slime | wait 120000 | xlog A teraz od początku: Gdy hp postaci spadnie poniżej ILOŚĆ_HP to postać założy na lewą rękę ITEM_ID oraz ring o id ID_RINGA, włączy targering (tak więc musisz go pozostawić na off ale dodając do niego slimy) i zacznie atakować slimy, odczeka 2 minuty po których się wyloguje.
Skrypt częściowo sprawdzany (na bugach) ale sam musisz go sprawdzić dokładnie :)
PozdrawiamBoky Spirit - 22-07-2010 19:35
Witam
Potrzebuje skryptu na Edron Earth Elementale (targeting+cavebot) z mana refilem ( na zwykle poty) i depositerem.Elf Bot

tomix

a gdzie zmienic ta cene z smp na zwyklego mf?Tomix - 22-07-2010 20:04
Z oficjalnego forum elf bota:
deponuje całą kasę, wybiera ilość potrzebną na strongmp (może być zmienione samodzielnie - cena i id) a także sprzedaje lump of dirt. Hotkeye już są (przejrzyj je sobie :)
Jak ułożyć bpki: główny bp a w nim bp na loot wkładamy na arrow slot a bp z 6 bpki potionów wkładamy na główne miejsce bpków. Pamiętaj aby pozostawić wszystkie bp (łącznie z tymi od potionów) otwarte (mogą być zminimalizowane).
Skrypt uruchamiamy przed wejściem do cave'u.
http://www.speedyshare.com/files/23479643/skrypty.rar
Pozdrawiamanarchiczny - 22-07-2010 20:08
Jo, poszukuję skrypta na mutated humany dla knighta.
Elfbot ofc :)
Fajnie gdyby miał refilera a jak nie to sam se poradze.TojaIu - 22-07-2010 20:10
Cytuj:
tomix napisał (Wyślij 4438586) Z oficjalnego forum elf bota:
deponuje całą kasę, wybiera ilość potrzebną na strongmp (może być zmienione samodzielnie - cena i id) a także sprzedaje lump of dirt. Hotkeye już są (przejrzyj je sobie :)
Jak ułożyć bpki: główny bp a w nim bp na loot wkładamy na arrow slot a bp z 6 bpki potionów wkładamy na główne miejsce bpków. Pamiętaj aby pozostawić wszystkie bp (łącznie z tymi od potionów) otwarte (mogą być zminimalizowane).
Skrypt uruchamiamy przed wejściem do cave'u.
http://www.speedyshare.com/files/23479643/skrypty.rar
Pozdrawiam
a testował ktoś ten skrypt (albo ma dużo pozytywnych komentów na forum?) bo jak ja robiłem to nie mogłem zapobiec temu że czasem schodził mi na bog raidery i przez to padał ;/Tomix - 22-07-2010 20:14
Cytuj:
TojaIu napisał (Wyślij 4438607) a testował ktoś ten skrypt (albo ma dużo pozytywnych komentów na forum?) bo jak ja robiłem to nie mogłem zapobiec temu że czasem schodził mi na bog raidery i przez to padał ;/ Ja testowałem ten skrypt jak grałem moim druidem na Neranie i ani razu nie zszedł mi na bog ridery. Zależy jaka profesja tam expi i powinna ona dostosować do siebie unikanie pocisków elementali - targeting (kina nie ma tego problemu). Prawda, strasznie dużo tam nie siedziałem (raptem 2 dni) ale nie zdarzyło mi się żeby wlazł na bogi :P
Pozdrawiam

Cytuj:
anarchiczny napisał (Wyślij 4438599) Jo, poszukuję skrypta na mutated humany dla knighta.
Elfbot ofc :)
Fajnie gdyby miał refilera a jak nie to sam se poradze.
Z oficjalnego forum elf bota:

Kod: [*]Mutated Human[*]Slime[*]Mercury Blob[*]Acid Blob[*]Mutated Rat (1) Wymagana 3 misja In service of yalahar (przynajmniej zaczęta).
Jeżeli bot wykryje cap poniżej 120 \ mf poniżej 20 to wróci do dp i odnowi zapasy.

Konfiguracja bp:


Otwórz wszystkie loot bp (jeden z nich musi mieć nazwę $bpname) oraz 1 bp z mfami. Zignoruj eq na ssie.
Przetestuj za 1 razem przy kompie.
http://www.speedyshare.com/files/23481905/script.rar
Pozdrawiam

Gray,
ja nawet nie zauważyłem że piszę pst pod postem :D Po prostu odpowiadałem, ale dzięki :Panarchiczny - 23-07-2010 19:14
Potrzebuję dodać do wp by wyłączano targeting. Jaka jest na to komenda?
Elfbot ofc.Ishy - 23-07-2010 19:46
Potrzebuje skrypta na to, żeby bot co 10 min ruszył się i uleczył się exurą. Pomóżcie.Shoandoner - 23-07-2010 20:38
Witam szukam skryptu ktory bedzie zbieral wszystkie rzeczy z potworka albo czlowieka np zabije kogos potem otworze go a bot wyciaga all rzeczy i wklada do mojego bp da sie takie cos zrobic?
Strona 7 z 9 • Wyszukano 2204 wyników • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Copyright Š 2006 MySite. Designed by Web Page Templates